بابک ارجمندی

بابک ارجمندی
ما انسانها برای هزاران سال در برابر طبیعتی که ما را احاطه کرده و حقیقتا ما هم بخشی از آن هستیم، ناتوان بوده‌ایم. اکنون، به نظر می‌رسد بر چیزهای بیشتری در طبیعت چیره شده‌ایم. با این حال، همچنان با خودخواهی و شتابان، بطور بی‌رحمانه‌ای برای نابودی طبیعتی که متعلق به نسل های آینده نیز هست، تلاش می‌کنیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم؛ مسافر راهی هستیم که طبیعت پیش رویمان گذاشته و می‌گذارد. پس برای چه با مهربانی، شفقت و انصاف با آنچه ما را در بر گرفته، رفتار نکنیم. Lake Desert, A documentary بابک ارجمندی مهندس ارشد نرم‌افزار | طراح راهکارهای نرم‌افزاری | تهیه کننده محتواهای دیجیتالی در رسانه‌های اجتماعی: imdb.com | filmfreeway.com | linkedin.com | shutterstock.com | instagram.com | facebook.com | twitter.com | youtube.com | vimeo.com | play.google.com | iranview.ir babakarjomandi.comکلید‌واژهBabak ArjomandiSenior Software EngineerSolutions ArchitectDigital Content Producerبابک ارجمندیتهرانایرانTehranCanadaIran578 بازدید
Babak ArjomandiSenior Software Engineer | Solutions Architect | Digital Content Producer