بابک ارجمندی

مهندس ارشد نرم افزار | طراح راهکارهای نرم‌افزاری | تهیه کننده محتواهای دیجیتالی

بابک ارجمندی
در رسانه‌های اجتماعی: imdb.com | filmfreeway.com | linkedin.com | shutterstock.com | instagram.com | twitter.com | youtube.com | vimeo.com | play.google.com | iranview.ir کلید‌واژهBabak ArjomandiSenior Software EngineerSolutions ArchitectDigital Content Producerبابک ارجمندیتهرانایرانTehranCanadaIran27925 بازدید
Babak ArjomandiBabak ArjomandiSenior Software Engineer | Solutions Architect | Digital Content Producer