بابک ارجمندی

بابک ارجمندی
بابک ارجمندی مهندس ارشد نرم افزار | طراح راهکارهای نرم افزاری | تهیه کننده محتواهای دیجیتالی در رسانه های اجتماعی: imdb.com | filmfreeway.com | linkedin.com | shutterstock.com | instagram.com | facebook.com | twitter.com | youtube.com | vimeo.com | play.google.com | iranview.ir babakarjomandi.comواژه کلیدیBabak ArjomandiSenior Software EngineerSolutions ArchitectDigital Content Producerبابک ارجمندیتهرانایرانTehranCanadaIran524 بازدید
Babak ArjomandiSenior Software Engineer | Solutions Architect | Digital Content Producer