رود هرازرود هرازداستان رودخانه هراز و راه پیمایشش از کوهستان تا دریا
شاید لازم باشد راه‌مان را تغییر دهیم!من فکر می‌کنم؛ باید با قناعت و منصفانه‌تر با هر آنچه ما را احاطه کرده است، برخورد کنیم.
2 نتیجه