تماس با من

بابک ارجمندی در سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی

تماس با من
فرم تماس در رسانه های اجتماعی: imdb.com | filmfreeway.com | linkedin.com | shutterstock.com | instagram.com | twitter.com | youtube.com | vimeo.com | play.google.com | iranview.irکلید‌واژهبابک ارجمندیBabak Arjomandi
  • سیارک کوچک چاشمهنگامیکه خورشید در سیارک چاشم غروب می‌کند
  • دیوانِ دیوفكر می‌كنم نام دیو برای شمار زیادی از مردم چهره‌ای ترسناك را با هیكل و اندامی بزرگتر از آدمی و دو شاخ گاو بر سرش و دنبی یادآوری می‌كند، ولی در حقیقت داستان دیو و دیوان سر دراز دارد.
  • قله قدمگاهقله ای زیبا در دل طبیعت بکر البرز شرقی
  • رودبارک یادگاری از جنگل‌های هیرکانیجنگل های هیرکانی در حاشیه جنوبی دریای خزر (مازندران) و کناره شمالی کوهستان البرز به مساحت ۵۵ هزار کیلومتر مربع با زیست‌بوم جنگل‌های مختلطِ پهن‌برگِ، طبیعتی بکر را در خود جای داده است
  • برج سی شاهاندشت لاریجانآتشگاه یا برج نگهبانی باستانی با چشم انداز آتشفشان دماوند یادگاری از دوران ساسانی