چگونگی ساخت شطرنج و تخته نرد تمام چوب - قسمت اول

من در ساخت این تخته نرد و شطرنج از چوب‌های گردو، هیکوری (گردوی آمریکایی)، چوب باس (لاله درختی)، گیلاس، افرای سخت (کانادایی)، بلوط سفید و چوب ارغوانی که بومی جنگل‌های گرمسیری آمریکای مرکزی و جنوبی به ویژه برزیل است، استفاده کرده‌ام

نجاری برای برنامه نویسی که مخلوقاتش بعد مادی ندارند، جایی برای خالی کردن خویش است. در ساخت این تخته نرد و شطرنج، من از چوب‌های گردو، هیکوری (گردوی آمریکایی)، چوب باس (لاله درختی)، چوب گیلاس، افرای سخت (کانادایی)، بلوط سفید و چوب ارغوانی که بومی جنگل‌های گرمسیری آمریکای مرکزی و جنوبی به ویژه برزیل است، استفاده کرده‌ام. حدود ۴ هفته ساخت - شامل مراحل خشک شدن چسب - این شطرنج و تخته نرد زمان برده است. بیشتر مراحل ساخت به صورت تایم لپس فیلمبرداری شده است. بخشی از جزییات ساخت نیز فیلمبرداری نشده و یا قابل استفاده نبود. نجاری، فیلمبرداری و تدوین این ویدیو توسط اینجانب انجام شده و در دو قسمت حدودا ۱۰ دقیقه‌ای ارایه شده است. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت ببرید. دسته‌بندیدر گذر زمانکلید‌واژهتخته نردشطرنج چوبیچوب گردوچوب هیکوریچوب گردوی آمریکاییچوب باسچوب لاله درختیچوب گیلاسچوب افرای سختچوب بلوط سفیدچوب ارغوانی35045 بازدید
چگونی ساخت نگهدارنده موبایل و تبلت با چوب گردو و لبه طبیعیچگونی ساخت نگهدارنده موبایل و تبلت با چوب گردو و لبه طبیعینگهدارنده موبایل و تبلت با قابلیت نگهداری دستگاه در زمان شارژ و حلقه روشنایی در شب