آورِ فرناس

در این‌ داستان‌ که‌ در فضای‌ باستانی‌ ایران‌ رخ‌ می‌دهد، گوناگونی‌ راه‌های‌ نیک‌بختی‌ و بشرگونه‌زیستن‌ بیان‌ می‌گردد، در حالی‌ که‌ بر محور قرار نگرفتن‌ چگونگی‌ طی‌ طریق‌ در برابر دستیابی‌ به‌ مطلوب‌ تأکید شده‌ است‌.

آورِ فرناس
خرید و دانلود کتاب آور فرناس نويسنده‌: بابک ارجمندی ويراستار: ریحانه فرهنگی نگارگر: بهار بدائی حروف‌نگار: هنگامه واقفی‌نژاد لیتوگرافی: صدف چاپ متن: گلرنگ چاپ جلد: نابرنگ صحافی: وطن ناشر: کلک آزادگان شابک: ۰ - ۹ - ۹۳۰۶۳ - ۹۶۴ چاپ اول: ۱۳۸۰ -------------- حروف‌نگار: الهام جمالی ناشر : Versian Inc (کانادا) تاریخ نشر : 2013 شابك: 4 - 0 - 9920611 - 0 - 978 خواندن با گوگل بوک: play.google.com خواندن با کوبو: kobo.comدسته‌بندینوشته‌های پراکندهکلید‌واژهآورِ فرناسیقین نادانبابک ارجمندیavare farnas28741 بازدید