قلعه ملک بهمن لاریجان

قلعه ملک بهمن لاریجان
قلعه ملک بهمن لاریجان - روستای شاهاندشت - سال ۱۳۶۹ عکاسی با دوربین لوبیتر ۲ روی فیلم ۱۲۰iranview.ir
برج سی شاهاندشت لاریجانآتشگاه یا برج نگهبانی باستانی با چشم انداز آتشفشان دماوند یادگاری از دوران ساسانی
نگاهی به دماوند ثبت شده با دوربین آنالوگعکسهایی از دماوند که با دوربین آنالوگ (قطع ۱۳۵ و ۱۲۰) در طی زمان گرفته شده
تماس با منبابک ارجمندی در سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی
روستای مرانحدود سال ۱۳۷۸ به همراه گروهی از دوستان در مسیر کوهپیمایی از الموت به سه هزار به روستای کوهستانی مران رسیدیم
دسته بندیایران