دانه انار

من اناری را می‌کنم دانه به دل می‌گویم خوب بود این مردم دانه‌های دل‌شان پیدا بود

  • دانه انار
  • دانه انار
من اناری را می‌کنم دانه به دل می‌گویم خوب بود این مردم دانه‌های دل‌شان پیدا بود از مجموعه شعر حجم سبز - سهراب سپهریدسته‌بندیزمینکلید‌واژهاناردانهسهراب سپهریحجم سبز28013 بازدید
تولد یک گردوتولد یک گردوگرچه گرد است بدیدن گردو نه هر آن گرد که دیدی، گردوست
هِلال عیدهِلال عیدجهان بر ابرویِ عید از هِلال وَسمه کشید هِلال عید در ابرویِ یار باید دید