بوم لاگ العربیة | برامج الويب ادارة المحتوى

بوم لاگ العربیة | برامج الويب ادارة المحتوى
بوم لاگ العربیة | برامج الويب ادارة المحتوى
بوم لاگ هو برنامج - برنامج ويب خارجي للإدارة الذكية ونشر محتوى الوسائط المتعددة
ar.boomlog.comبابک | دوشنبه 13 تير 1401
بابک ارجمندیبابک ارجمندیهموند از سه‌شنبه 11 دی 1386ما انسانها برای هزاران سال در برابر طبیعتی که ما را احاطه کرده و حقیقتا ما هم بخشی از آن هستیم، ناتوان بوده ایم. اکنون، به نظر می رسد بر چیزهای بیشتری در طبیعت چیره شده ایم. با این حال، همچنان با خودخواهی و شتابان، بطور بی رحمانه ای برای نابودی طبیعتی که متعلق به نسل های آینده نیز هست، تلاش می کنیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم؛ مسافر راهی هستیم که طبیعت پیش رویمان گذاشته و می گذارد. پس برای چه با مهربانی، شفقت و انصاف با آنچه ما را در بر گرفته، رفتار نکنیم. Lake Desert, A documentary IMDBbabakarjomandi.cominstagram.comfacebook.comtwitter.comyoutube.com