ویراویر راهکار هوشمندویراویر راهکار هوشمندویراویر™ راهکار هوشمند برای ارتباط دنیای حقیقی با دنیای مجازی است. ویراویر مجموعه‌ای از راهکارهای مختلف نرم‌افزاری، سخت‌افزاری، شبکه‌ای، هوش مصنوعی، پردازش اطلاعات، تجارت الکترونیک و IOT است.
CEO & Founder at VIRAWARE INCCEO & Founder at VIRAWARE INCVIRAWARE™ is a software producer company. We offer high-end web/cross-platform application solutions... Oct 2009 - Present
Babak ArjomandiBabak ArjomandiSenior Software Engineer | Solutions Architect | Digital Content Producer
بابک ارجمندیبابک ارجمندیمهندس ارشد نرم افزار | طراح راهکارهای نرم افزاری | تهیه کننده محتواهای دیجیتالی
4 نتیجه