بنیانگذار، مدیرعامل، توسعه‌دهنده در شرکت نرم‌افزاری آمیتیس رسانهبنیانگذار، مدیرعامل، توسعه‌دهنده در شرکت نرم‌افزاری آمیتیس رسانهتولید نرم‌افزارها و وب‌افزارهای چندرسانه‌ای ۱۳۸۲-۱۳۸۸
1 نتیجه