چگونگی ساخت شطرنج و تخته نرد تمام چوب - قسمت دوم

در ادامه پست/ویدیو قبلی در خصوص چگونگی ساخت شطرنج و تخته نرد تمام چوب نجاری برای برنامه نویسی که مخلوقاتش بعد مادی ندارند، جایی برای خالی کردن خویش است. در ساخت این تخته نرد و شطرنج، من از چوب‌های گردو، هیکوری (گردوی آمریکایی)، چوب باس (لاله درختی)، چوب گیلاس، افرای سخت (کانادایی)، بلوط سفید و چوب ارغوانی که بومی جنگل‌های گرمسیری آمریکای مرکزی و جنوبی به ویژه برزیل است، استفاده کرده‌ام. حدود ۴ هفته ساخت - شامل مراحل خشک شدن چسب - این شطرنج و تخته نرد زمان برده است. بیشتر مراحل ساخت به صورت تایم لپس فیلمبرداری شده است. بخشی از جزییات ساخت نیز فیلمبرداری نشده و یا قابل استفاده نبود. نجاری، فیلمبرداری و تدوین این ویدیو توسط اینجانب انجام شده و در دو قسمت حدودا ۱۰ دقیقه‌ای ارایه شده است. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت ببرید.
چگونی ساخت نگهدارنده موبایل و تبلت با چوب گردو و لبه طبیعینگهدارنده موبایل و تبلت با قابلیت نگهداری دستگاه در زمان شارژ و حلقه روشنایی در شب
چگونگی ساخت شطرنج و تخته نرد تمام چوب - قسمت اولمن در ساخت این تخته نرد و شطرنج از چوب‌های گردو، هیکوری (گردوی آمریکایی)، چوب باس (لاله درختی)، گیلاس، افرای سخت (کانادایی)، بلوط سفید و چوب ارغوانی که بومی جنگل‌های گرمسیری آمریکای مرکزی و جنوبی به ویژه برزیل است، استفاده کرده‌ام